Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Måndag 23 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikkontoret

Publicerad: 26 mars 2015 09:28

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:28

Begränsad framkomlighet på Sofierogatan

Omfattande schaktarbete ger begränsad framkomlighet på Sofierogatan 25/3-12/6. Vid tillfällen kommer vägen delvis vara avstängd för fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

Ett om fattande schakt- och ledningsarbete görs på Sofierogatan och väntas färdigt till den 12 maj. Arbetet som delas upp i olika etapper sträcker sig från baksidan på Lisebergs Stora scen till Lisebergs huvudkontor. På Sofierogatan längs Mölndalsån kommer framkomligheten att vara kraftigt begränsad.  Vid tillfällen kommer även vägen att vara helt avstängd för fordonstrafik, fotgängare och cyklister. Gäller under alla etapper.
Omkring den 14 april till den 20 maj kommer även schaktarbete att göras för fjärrkyla på sträckan från Lisebergs Stora scen och bort mot Örgrytevägen. Vilket ger ytterligare nedsatt framkomlighet i området.