Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Tisdag 24 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafiken.nu

Publicerad: 27 maj 2015 13:57

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:28

Gatu- och spårarbeten Västra Hamngatan maj -augusti

Spår- och växelarbeten på Västra Hamngata görs under maj - augusti för att knyta ihop nya spåren på Skeppsbron. Kollektivtrafiken dras in från 15 juni till 3 augusti. Nedsatt framkomlighet råder för biltrafik.

Nya spåren på Skeppsbron ska knytas ihop med resten av spårnätet. Spår och växelarbeten kommer därför att utföras i korsningen Västra Hamngatan och Södra Hamngatan. Arbetet görs under maj till augusti.
Samtidigt fortsätter arbetet med att färdigställa Västra Hamngatan som cykelfartsgatan, gäller sträckan mellan Drottninggatan och Lilla Torget.

Från 15 juni till 3 augusti stängs Västra Hamngatan för all kollektivtrafik och Domkyrkans hållplats dras in. För biltrafik råder begränsad framkomlighet.
Följ lokal skyltning.

Datum för gatu- och spårarbeten på Västra Hamngatan under våren och sommaren

  • Nya växlar i korsningen Västra och Södra Hamngatan utanför Brogyllen. Trafiken stängs av 15 juni–3 aug.
  • Växelbyte i korsningen Östra och Södra Hamngatan vid Brunnsparken.
  • Cykelfartsgatan på den västra sidan av Västra Hamn gatan färdigställs 18 maj–3 aug.
  • Spårjustering på sträckan mellan hållplatserna Domkyrkan och Brunnsparken, det vill säga Västra och Södra Hamngatan. Trafiken stängs av 15 juni–3 aug.