Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 4 september 2015 09:14

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Lednings och sprängningsarbeten vid Tolereds gård

Lednings och sprängningsarbeten utförs då ett nytt bostadsområde vid Tolereds gård byggs nära Angereds Centrum. Arbetet pågår fram till 30 april 2016.

Ett nytt bostadsområde ska byggas nära Angereds Centrum med tre stycken nya lokalgator samt en naturstig vid Tolereds gård. Arbeten med det nya bostadsområdet pågår fram till den 30 april 2016. Dessutom ska den befintliga gång- och cykelbanan byggas om. Arbetena utförs dagtid och kan ge en del buller och störningar. Sprängningsarbeten kommer att göras för att ge plats åt nya ledningar. Under arbetets gång kommer gång- och cykelbanan att vara öppen i området men korsande arbetsfordon kommer att förekomma. Var extra uppmärksam när du trafikerar området.