Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Måndag 23 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 26 augusti 2015 14:59

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:28

Ny rondell byggs på väg 190 vid Bergsjövägen

Trafikljuskorsningen på väg 190 vid Bergsjövägen blir cirkulationsplats. Arbetet med den nya rondellen pågår från 1 september till och med våren 2016. Tillfällig omledning görs vilket påverkar framkomligheten i trafiken.

En ny rondell byggs på väg 190 vid Bergsjövägen. Den nya rondellen ersätter det trafikljus som finns i korsningen idag, där väg 190 och Bergsjövägen möts. Under arbetstiden kommer vägen att få en tillfällig sträckning och en tillfällig rondell strax intill platsen för den nya. Den tillfälliga vägsträckningen och rondellen tas i bruk under vecka 36, 31/8-6/9, och kommer att vara på plats till våren 2016 då den permanenta rondellen byggts klart. Detta för att säkra byggplatsen och framkomligheten under byggtiden.

Överledning av trafiken till den tillfälliga vägsträckningen sker natten mellan 1-2 september.

Gång- och cykeltrafiken kommer under arbetets gång att kunna passera obehindrat genom arbetsområdet. När den nya rondellen och gång- och cykelporten är klar behöver inte gående och cyklister längre samsas med bilisterna i korsningen, utan får en trafiksäker passage under Bergsjövägen.

Under byggtiden uppmanas trafikanterna att vara uppmärksamma och följa angiven skyltning. Schakt- och fyllningsarbetet kommer även innebära att tunga transporter rör sig inom vägområdet.
Visa hänsyn i trafiken och kör försiktigt.