Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikkontoret

Publicerad: 4 september 2015 09:13

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:28

Nytt bostadskvarter vid Falkenbergsgatan Mölndalsvägen

Nytt byggprojekt vid Falkenbergsgatan och Mölndalsvägen startar 14 september. Under byggtiden kommer trafiken vid tillfällen att ledas om. Gäller både för bil-, gång- och cykeltrafikanter. Arbetet väntas klart till februari 2016.

Tomten söder om Falkenbergsgatan ska bebyggas. Ledningsarbeten ska göras och marknivåer ska anpassas. Arbetet beräknas start runt 14 september 2015 och beräknas pågå till och med februari 2016.

Arbetet kommer att starta i korsningen Varbergsgatan/ Ebbe Lieberaths gata. Vilket gör att Ebbe Lieberaths gata stängs. Tillfart till parkering kommer att ske växelvis från norr eller söder.

Den 1 november startar arbetet i Falkenbergsgatan. Parkeringsplatserna på Falkenbergsgatan kommer att ersättas tillfälligt under byggtiden och det ska byggas tillfarter till fastigheten. Gatan kommer inte vara tillgänglig för trafik.

Längs Mölndalsvägen kommer gång- och cykelbanan flyttas något för att behålla dagens sträckning i så stor omfattningen som möjligt.

Även biltrafiken kommer vid tillfällen att behöva ledas om. Följ därför lokal skyltning på plats.