Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Måndag 23 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 5 augusti 2015 10:05

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:28

Trafikomläggning från E6 Tingstadsmotet mot Lundbyleden

Trafiken från Tingstadsmotet mot Lundbyleden påverkas när arbetet med att bredda E6 påbörjas och ett körfält stängs i södergående riktning för byggarbete.

E6 ska breddas för att så småningom läggas i en tillfällig sträckning mellan Tingstadsbron och Lundbyleden. Ett södergående körfält tas i anspråk för arbetet.

Trafiksignalen vid Bällskärsvägen mot E6 tas bort och vävning tillämpas för påfart mot Tingstadstunneln.

Trafikomläggningar och målning av vägmarkering kommer det närmaste att pågå nattetid. Barriärer på bägge sidor om körfälten kommer att sättas upp i området. Även ut med Lundbyledens påfart.

Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och köra försiktigt på sträckan. Det är risk för ytterligare köbildning i samband med arbetet.

SMS-information
För att få en förvarning om trafikomläggningar i området som orsakas av bygget av Marieholmsförbindelsen kan du via gratis SMS-tjänst få information direkt i mobilen. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige och kan enkelt aktiveras eller avaktiveras, följ länken under Läs mer om Marieholmsförbindelsen.