Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 16 oktober 2015 09:14

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Underhållsarbete E20 Fräntorpsmotet-Jonseredsmotet mellan kl.20:00 och 06:00

Begränsad framkomlighet på E20 mellan Fräntorpsmotet och Jonseredsmotet kvälls- och nattetid. Arbetet startar 19 oktober.

Vägräcket längs med E20 sträckan Fräntorpsmotet – Jonseredsmotet ska höjas, ett arbete som startar 19 oktober och väntas klart till mitten av november. Arbetet påverkar framkomligheten kvälls- och nattetid mellan klockan 20:00 och 06:00.

Framkomligheten blir något begränsad då två körfält stängs i riktning norrut E20 mot Stockholm och ett körfält stängs söderut, riktning mot E20 centrum. Sänk hastigheten och visa hänsyn för de som arbetar längs vägen.