Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 3 juli 2015 13:34

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Vägarbete vid E6 Varla påverkar trafiken 12 juli till 7 oktober

Avfarten från E6 Varla i norrgående riktning stängs 12 juli. Framkomligheten förbi arbetsområdet är begränsat. Två körfält är växelvis öppna under rusningstrafik. Från 10 augusti till 7 oktober planeras påfarten i södergående riktning vara avstängd. Nedsatt hastighet råder. Välj om möjligt avfarterna 59 och 60.

Trafikstörande arbete förbi E6 Varla påverkar trafiken 12 juli till 7 oktober.
Från 12 juli stängs avfarten från E6 Varla i norrgående riktning. Framkomligheten förbi arbetsområdet under perioden är begränsat men två körfält kommer under rusningstrafik växelvis att hållas öppna. Under helgerna är två körfält öppna i riktning mot Göteborg och ett körfält hålls öppet i södergående riktning.
Vid omläggning av trafiken sker kortare trafikstopp dagligen mellan kl.11.00 och 20.00. Hastigheten är sänkt förbi arbetsområdet. Från 10 augusti till 7 oktober planeras påfarten i södergående riktning vara avstängd. Vid möjligt välj istället avfarterna 59 eller 60.

Se större bildkarta