Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikkontoret

Publicerad: 22 juni 2016 15:17

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Bättre framkomlighet på Sisjövägen

Delar av Sisjövägen stängs för trafik 20 juni till 31 oktober för att ge en bättre framkomlighet till nya verksamheter.

Arbetet med att bygga ut Sisjöns handelsområde är i full gång. För att ge en bättre framkomlighet i området kommer Sisjövägen vara totalavstängd från den nybyggda lokalgatan till Stora Åvägen. Avstängningen gäller från och med 20 juni till och med 31 oktober.

Arbetena under sommaren och hösten 2016 innefattar bland annat breddning av vägen över Stora Ån. Sisjövägen kommer att breddas till fyra genomgående körfält på hela sträckan. En ny gång- och cykelbana kommer att byggas längs med Sisjövägens östra sida.

Cirkulationsplatsen i korsningen Sisjövägen/Stora Åvägen byggs ut för att öka kapaciteten och trevägskorsningen mellan Sisjövägen och Knapegårdsvägen byggs om till en cirkulationsplats med en ny anslutningsväg mot Datavägen.

En ny gångbana uppförs också på Stora Åvägens norra sida mellan Sisjövägen och Södra Långebergsgatan. 

Arbetet sker i etapper. Trafiken i området leds om och tar sig förbi under de olika byggskedena.