Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Tisdag 24 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikkontoret

Publicerad: 28 oktober 2016 13:27

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Buss ersätter spårvagnar förbi Gamlestaden

Bussar ersätter spårvagnar när de sista arbetena görs för att färdigställa det nya spåret vid Gamlestads torg. Gäller hållplatserna Redbergsplatsen-Nymånegatan 29 oktober till 7 november.

I somras började linje 4, 8 och 9 gå på sitt nya spår till Angered. Den 29 oktober börjar de sista arbetena med att koppla in det nya spåret för linje 6, 7 och 11. Under lite mer än en vecka ersätts därför de här linjerna med buss. Gäller mellan hållplatserna Redbergsplatsen-Nymånegatan.

De nya spåren betyder att alla turer nu kan gå sin vanliga väg, men hållplatserna kommer att ligga kvar på samma plats. Arbetet med att bygga ett nytt torg samt ett resecentrum vid Gamlestads torg är i full gång. Det innebär att du fortfarande får gå mellan spårvagnshållplatserna. Använd gångvägen även om det blir lite längre, det är viktigt att inte du eller någon annan skadas under byggtiden.

I början av december öppnar en gång- och cykeltunnel från Angeredsbanans hållplats in till Gamlestadens fabriker.

Så här påverkas spårvagnstrafiken:
29 oktober till 7 november ersätts spårvagnslinje 6, 7 och 11 med buss.

5 november till 7 november ersätts spårvagnslinje 4, 8 och 11 med buss.