Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikkontoret

Publicerad: 19 augusti 2016 09:54

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Byggstart för ny väg i Sisjön

Ett körfält stängs på Datavägen vid ledningsarbeten och gång- och cykeltrafiken leds om. Alla verksamheter i området kommer att nås under byggtiden.

Nu börjar arbetet med att bygga en ny väg och dra nya ledningar på Datavägen i Sisjön. Arbetet pågår under hösten 2016 och påverkar trafiken från Datavägen 21A och vidare öster ut då ett körfält stängs. Alla infarter och ingångar kommer att vara tillgängliga under byggnationen.

Gång- och cykeltrafiken leds om, följ lokal vägvisning på plats.

Senare ska också en ny rondell byggas, som ska ersätta nuvarande T-korsning. Grönytan och gångbanan från Datavägen 21A och österut kommer därmed försvinna.