Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 11 februari 2016 15:36

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:28

Dammbindning - risk för halka

Under perioden 8 februari till 29 april kommer Trafikverket och Göteborgs Stad att dammbinda tungt trafikerade vägar för att minska hälsofarliga partiklar i utomhusluften. Vilket kan göra att vägbanan känns hal.

Dammbindning sker nattetid och spridningen görs med ett flytande dammbindningsmedel. Ett par timmar efter spridningen kan den blöta vägbanan upplevas som hal eftersom friktionen minskar. Trafikanter uppmanas att ta det extra försiktigt vid dessa tillfällen.

Perioden för dammbindning 2016 är 8 februari till 29 april. Normalt görs ca tio till femton dammbindningar under denna period.

Beslut om tid för spridning tas efter miljöförvaltningens väderprognos. Vid dessa tillfällen finns information för biltrafikanter på VMS- skyltar längs med det större vägarna, och under rubriken Vägtrafik på Trafiken.nu och Läget i trafiken.