Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Tisdag 24 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Treart

Publicerad: 29 april 2016 11:44

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Egnahemsvägen avstängd för gång och cykel

Egnahemsvägens stängs tillfälligt för gång- och cykeltrafik 2-19 maj.

Under våren och sommaren görs det sista ledningsarbetena på Egnahemsvägen. Därför kommer gatan, i höjd med det nybyggda husen, att vara helt avstängd för gående och cyklister 2-19 maj. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till gångvägen mellan Holtermansgatan och Egnahemsbron.

Den 20 maj börjar inflyttningen till huset längst ner och samtidigt öppnas gatan för gående, cyklister och transporter till det nya huset. Under perioden 1 augusti till 15 september kommer gatan att tidvis vara helt avstängd i samband med att den färdigställs och asfalteras. Därefter är arbetena helt färdiga och gatan öppnar för både gående, cyklister, bilar och parkering.