Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 21 november 2016 14:23

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Gullbergs Strandgata avstängd under helgen

Under helgerna 26-27 november stängs Gullbergs Strandgata för genomfartstrafik. Trafiken i området hänvisas till in- och utfarter vid Stadstjänaregatan och Falutorget.

Flera ledningsarbete pågår i området runt Gullbergstrand under hösten och vintern. Torsdagen 24 november startar ett större arbete på Gullbergs Strandgata 14-16 som påverkar framkomligheten. Trafiken leds då växelvis i ett körfält fram till 11 december. Gång- och cykel påverkas inte.

Under helgen 26-27 november stängs Gullbergs Strandgata för genomfartstrafik. Vid helgavstängning påverkas även gång- och cykeltrafiken tillfälligt. För infart till fastigheter och parkeringen i området påverkas trafiken enligt nedan:

  • Torsdag 24/11 stängs det norra körfältet förbi Gullbergsstrandgata 14-16. Biltrafiken får använda det södra körfältet växelvis. 

  • Lördag 26/11- söndag 27/11 kommer Gullbergs Strandgata att vara helt avstängd (se bild 1). Infart till fastigheter öster om avstängningen samt parkeringen på kajen sker via Falutorget. Infart till fastigheter väster om avstängningen sker via Stadstjänaregatan. 

  • Måndag 28/11 öppnas det södra körfältet på Gullbergs Strandgata igen och biltrafiken kommer kunna passera växelvis. Gatan beräknas öppnas helt senast söndag 11/12.

  • Gång och cykeltrafiken kommer under helgen den 26-27/11 ledas via provisorisk Gång- och cykelväg (se bild 2). Följ lokal skyltning på plats. Under övrig tid påverkas inte gång- och cykeltrafik.

  • Lördag 3/12- söndag 4/12 kommer arbeten göras i korsningen Gullbergs Strandgata och Stadstjänaregatan vilket påverkar framkomlighetn då endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet. Trafik till Lilla Bommen hänvisas via Stadstjänaregatan. Övrig biltrafik når Gullbergstrandområdet samt parkeringar via Falutorget.

  • Gång- och cykeltrafiken kommer under helgen 3-4/12 ta sig förbi arbetsområdet. Följ lokal skyltning på plats