Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 6 juli 2016 12:48

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Ledningsarbete E45 mellan Falutorget och Lilla Bommen

Begränsad framkomlighet för trafik mot Lilla Bommen/Centralstationen då ledningsarbete görs på sträckan mellan Falutorget och Lilla Bommen vecka 27-31.

Omfattande ledningsarbete görs på E45 mellan korsningen Falutorget och Lilla Bommen, riktning mot Götatunneln. Arbetet på går från 5 juli till 6 augusti. En barriär sätt längs med sträckan och påverkar framkomligheten för trafik mot Lilla Bommen och Centralstationen, då ett körfält stängs strax innan uppfartsrampen/korsningen Stadstjänarebron och Norra Sjöfarten.