Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Tisdag 24 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 14 mars 2016 09:56

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Ledningsarbete på Norra Hamngatan och Packhusplatsen

Nu påbörjas förberedande ledningsarbeten för Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg.

På Norra Hamngatan, kvarteren mellan Kämpebron och Pakhusplatsen görs under våren förberedande ledningsarbeten för Västlänken. Arbetena väntas starta 21 mars och pågår mellan klockan 08:00 och 18:00, under cirka 4-7 veckor. Om arkeologiska fynd påträffas kan arbetet komma att ta längre tid.

Ledningsschaktet kommer vara 30 meter långt och det kommer inte gå att mötas precis vid schaktet när arbete pågår. Övrig tid trafikeras gatan som vanligt.  

Parkering längs med kajen kommer att regleras bort under tiden som arbete pågår. Parkeringsplatserna närmast Kämpebron påverkas först. När arbetet kommer närmare Packhusplatsen regleras den andra halvan bort och den första återgår till parkering igen.

För att förbättra framkomligheten för bussarna kommer refugen vid korsningen vid Kämpebron tillfälligt tas bort.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.