Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Lördag 21 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikkontoret Treart

Publicerad: 16 november 2016 15:38

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Mariagatan blir säkrare för gående och cyklister

Nu börjar arbetet med att göra Mariagatan och Slottsskogsgatan till en bättre plats för cyklister och gående. Arbetet sker stegvis och första etappen startar nu i november.

Under november startar arbetet med att göra Mariagatan och Slottsskogsgatan till en bättre plats för cyklister. I första etappen sänks hastigheten för att öka säkerheten för cyklister och gående i området. Den befintliga cykelbanan förlängs fram till cirkulationsplatsen. En ny refug med övergångställe och farthinder på båda sidor om övergångstället ska öka säkerheten för dig som korsar gatan. Två p-platser flyttas från Slottsskogsgatan till Mariagatan vid Mariaplan. 

Framkomligheten kommer vara något begränsad på Slottsskogsgatan vid Mariaplan under november på grund av arbetet. Skyltar på plats kommer visa hur du tar dig fram på bästa sätt.

Arbetet är en del av upprustningen av Mariaplan. Under våren kommer även hållplatserna att rusta upp och arbetet med att bygga om Mariagatan till cykelfartsgata startar.