Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Måndag 23 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 20 oktober 2016 09:51

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Något längre restid för trafikanter på väg 27

Väg 27/1681 vid Lockryd ska bli säkrare både för bilister, gående och cyklister. Restiden förbi arbetsområdet kan därför bli något längre fram till slutet av november.

För dig som har pendlingstråket förbi Lockryd i Svenljunga kan det närmaste 4-6 veckorna innebära en förlängd restid på 2-5 minuter under rusningstid. Trafiken leds om då väg 27 grävs av för att lägga ner en trumma under vägen till den nya gång- och cykelvägen. Detta för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Även Fyrvägskorsningen vid väg 27/1681 byggs om till två förskjutna trevägskorsningar inför kommunens exploatering av intilliggande mark.

Omledningen gäller från 19 oktober och till slutet av november. Tänk på hastigheten, var uppmärksam och visa hänsyn för de som arbetet längs vägen.