Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Måndag 23 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Treart, Trafikkontoret

Publicerad: 5 februari 2016 12:53

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Nu börjar det byggas på Gamlestadstorget

Arbetena på och kring Gamlestadstorget kommer från februari månad att påverkar framkomligheten.

Det närmaste åren ska det byggas resecentrum, gator, torg, hållplatser, kajer och nya kvarter på Gamlestads torg. Under våren kommer det att främst påverka
resenärer som går till och från bussar och spårvagnar. Under arbetets gång kan vissa gångvägar ändras, men skyltning visar hela tiden vägen.

Två datum när det sker större förändringar under våren:

Måndag 15 februari

Stålbron bredvid spårvagnsbron stängs, men träbron på andra sidan viadukten är öppen så att alla kommer över Säveån, men några får gå en liten bit extra.

Tisdag 1 mars

Hållplatserna för busslinje 72,78 och 167 flyttas till Slakthusgatan, precis efter järnvägsbron. Området där busshållplatserna ligger idag ska undersökas av arkeologer så att det inte finns något av historiskt värde kvar innan marken kan bebyggas. Senare i år blir det ytterligare förändringar när de nya spårvagnsspåren är klara. Mer information om detta kommer lite längre fram.