Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Tisdag 24 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 27 maj 2016 09:44

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Partihandelsgatan öster om Falutorget stängs för trafik

Partihandelsgatan öster om Falutorget stängs för trafik från 30 maj till 19 juni.

Partihandelsgatan mellan Falutorget och Bergslagsgatan är sedan 11 maj stängd för trafik. Måndagen den 30 maj stänger man även av Partihandelsgatan öster om Falutorget. Detta gör att infarten till Partihandelsgatan via Falutorget endast kan användas för att nå bensinstationen under avstängningen.
Gång- och cykeltrafiken påverkas inte. Följ lokal skyltning.

Avstängningen görs för förberedande arbeten som utförs inför ombyggnationen av E45an mellan Lilla Bommen och Marieholm.

1. Partihandelsgatan väster om Falutorget stängs av från den 11 maj- september 2016

2. Partihandelsgatan öster om Falutorget stängs av den 30 maj – 19 juni 2016

Mer information om arbetena och projektet E45 Lilla Bommen – Marieholm finns tillgängligt på projektets hemsida www.trafikverket.se/e45lillabommenmarieholm.