Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Måndag 23 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 9 juni 2016 10:30

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Sprängningsarbete på väg 155 vid Sörred

Kortare avstängningar när sprängning sker mellan kl. 10.00 och 14.00 under juni månad.

Sörredskorsningen byggs om till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken. De förberedande arbetena vid Sörredsmotet är i full gång. Just nu färdigställs tillfälliga vägar inom arbetsområdet och förberedelse inför sprängningar pågår.

En första sprängning av berg kommer att utföras från mitten av juni och 3 veckor framåt mellan kl.10.00 och 14.00. När sprängningen sker kommer väg 155 att vara avstängd i tiominuters intervall. Senare kommer omfattande ledningsomläggningar ske vilket i kortare perioder kan påverka boende i området.

Arbetet med att färdigställa Sörredsmotet görs i två etapper:

Etapp 1: Omfattar omläggning av ledningar i och runt Sörredskorsningen, samt omläggning av gång- och cykelbana. Etappen inleds i april 2016. Etappen kommer att pågå till våren 2017, då etapp 2 startar.


Etapp 2:
Omfattar bygget av trafikplatsen, vilket även inkluderar bro över väg 155, Sörredsvägen och Volvospåret, rondeller, busshållplatser. Etappen inleds i början av 2017 och beräknas pågå cirka två år. Arbetena som ska utföras är omfattande och kommer innebära att trafiken påverkas.