Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Tisdag 24 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 17 oktober 2016 11:21

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Trafiken omleds i Gullbergsstrand

Under oktober-november är framkomlighet på Kilsgatan begränsad när ledningsarbeten görs. Arbetet sker i etapper och påverkar även gång- och cykel.

Under hösten görs flera arbeten runt Gullbergsstrand vilket påverkar trafiken. Arbetet görs i etapper för att skapa bästa framkomlighet och upprätthålla kopplingar till befintliga parkeringshus.

Tidigare har arbeten gjorts vid Gullbergs Strandgata. I oktober startar arbetet på Kilsgatan som påverkar biltrafiken i området. Gång- och cykeltrafiken leds om följ lokal skyltning på plats. Vid oförutsedda händelse kan angivna tider för det olika etapperna komma att ändras. 

Etapp 2, den 14 oktober-25 oktober
Etapp 2 innebär arbeten på Kilsgatan 3-5. Omledningen av biltrafik sker enligt blå markering nedan. Gång- och cykeltrafik (gul markering) kommer inte att ledas om utan kan ta sig förbi arbetsplatsen längs trottoarerna bakom staket.

Etapp 3 den 26 oktober – 13 november Etapp 3 består av arbeten vid Kilsgatan 12-14 och innebär en avstängning för genomfartstrafik enligt bild nedan. Röd markering visar avstängd bilväg och all biltrafik leds enligt blå markering. Gång- och cykel leds via gul markering. En passage till entrén för Holmens Herr kommer att anläggas.