Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Söndag 22 oktober

Nyhetsarkiv

Publicerad: 6 februari 2017 21:34

Bra flyt för morgontrafiken i Centralenområdet 1 februari

Morgontrafiken runt Centralenområdet har flutit på bra och inga direkta störningar har rapporterats in som följd av trafikomläggningen.

Trafikverket och Göteborgs Stad Trafikverket och Göteborgs stad tackar alla trafikanter som tagit till sig av budskapen att resa på annat sätt, på andra tider eller annan väg, och påminner om att trafikanter även fortsättningsvis behöver anpassa sitt resande till och från centrum.

Trafiken kommer att vara under observation under den första veckan. Mindre justeringar av trafikföringen kan komma att ske i området för att underlätta för trafikanterna.