Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Måndag 23 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 4 januari 2017 08:51

Uppdaterad: 19 januari 2017 07:27

Ledningsarbete på Norra Sjöfarten

Schakt och ledningsarbeten utförs på Norra Sjöfarten från 5 januari till slutet av mars.

Trafiken vid Lilla Bommenområdet påverkas när ledningsarbeten görs på Norra Sjöfarten med ett körfält öppet för trafik i riktning mot Operan och Järntorget.
Även gång- och cykeltrafiken påverkas och leds om. Följ lokal skyltning på plats. Vissa störningar i form av buller och vibrationer kan förekomma.

Arbetet kan påverka din restid var därför ute i god tid! 

Nerfartsrampen till E45 och Götatunneln från Norra Sjöfarten stängs nattetid för trafik 9-13 januari samt 15-16 januari mellan klockan 22.00 och 05.00.