1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031

Åtgärder som kan öka framkomligheten i Stockholm

Trafik Stockholms störningsrapport för 2017 sammanfattar de händelser som påverkat trafiken mest och lämnar åtgärdsförslag för att minimera påverkan av kommande störningar.

Trafiken i Stockholm ökar stadig, det syns såväl på antalet bilar på vägarna som på antalet olyckor och incidenter. I Trafik Stockholms störningsrapport för 2017 sammanfattar trafikanalytikerna de händelser som påverkat trafiken mest och listar ett antal åtgärdsförslag för att minimera påverkan av kommande störningar.

- Trafikvolymen på Essingeleden var under året totalt ca 52 000 000 fordon. Det motsvarar ca 160 000 fordonspassager varje vardagsdygn. Trenden visar på ökande trafikmängder på de större vägarna i centrala Stockholm, men även längre ut i vägnätet har trafiken ökat säger Alexander Nilsson, trafikanalytiker på Trafik Stockholm. Med ökad trafikvolym ökar även känsligheten i trafiksystemet och det blir snabbt stora störningar. Utifrån erfarenheterna från 2017 har vi tagit fram en lista på konkreta åtgärdsförslag:

  • Det tydligt att mandatet på en olycksplats behöver ses över och bli tydligare. Det är oklart vem som bestämmer över olycksplatsen efter att blåljus har lämnat platsen. 
  • Erfarenheterna från en lastbilsolycka vid Västerbron visar på att vägvisning och vägmärken behöver ses över så att viktiga skyltar inte missas eller misstolkas.
  • Trafikledare på Trafik Stockholm måste lättare kunna få kontakt med Stockholms stads driftentreprenörer för att förkorta ledtiden från händelse till åtgärd. Och de åtgärdsplaner som trafikledarna följer bör anpassas till Stockholms stads behov. 
  • Vid flera av de stora händelserna var trafikinformationen bristfällig. Vad som kommuniceras och vem som är avsändare av informationen behöver ses över. Exempelvis borde fokus snarare ligga på restider och beskrivning av konsekvenserna än på information om själva olyckan.
  • Utformning och krav på de tillfälliga skydden över broskarvarna i samband med arbeten på E4/E20 Essingeleden måste ses över. En plan för hur trafiken ska hanteras när det blir problem, liknande dem som skedde 2017, behöver tas fram.
  • Den generella försämringen av framkomligheten för stombussarna behöver hanteras för att bryta en trend som pågått ett par år.

- Under 2018 kommer vi på Trafik Stockholm att arbeta för att respektive organisation ser över dessa åtgärdsförslag. Förhoppningen är att vi ska lära oss något av varje händelse och hantera dem bättre nästa gång, avslutar Alexander.

På Trafik Stockholm övervakas och styrs Stockholmsregionens vägtrafik. Här finns även de tre trafikanalytiker som skrivit rapporten. Trafik Stockholms drivs av Stockholms stad, Trafikverket och Nacka kommun